mp3quran.win

MP3 AL-QURAN

Silahkan Pilih Surat (Surah) Al Qurannya
QURAN TERJEMAHAN
Unduh Lagu Religi Islami
001 - Al Faatihah (Pembukaan) (492 KB)
002 - Al Baqarah (Sapi Betina) (67.24 MB)
003 - Ali 'Imran (Keluarga 'Imran) (41.77 MB)
004 - An Nisaa' (Wanita) (43.44 MB)
005 - Al Maa-idah (Hidangan) (33.52 MB)
006 - Al An'aam (Binatang Ternak) (38.84 MB)
007 - Al A'raaf (Tempat Tertinggi) (42.13 MB)
008 - Al Anfaal (Rampasan Perang) (16.2 MB)
009 - At Taubah (Pengampunan) (32.17 MB)
010 - Yunus (Yunus) (23.22 MB)
011 - Huud (Huud) (24.73 MB)
012 - Yusuf (Yusuf) (22.23 MB)
013 - Ar Ra'd (Guruh) (10.64 MB)
014 - Ibrahim (Ibrahim) (11.26 MB)
015 - Al Hijr (Al Hijr) (8.94 MB)
016 - An Nahl (Lebah) (23.42 MB)
017 - Al Israa' (Memperjalankan Di Malam Hari) (18.66 MB)
018 - Al Kahfi (Gua) (17.95 MB)
019 - Maryam (Maryam) (12.6 MB)
020 - Thaahaa (Thaahaa) (16.51 MB)
021 - Al Anbiyaa (Nabi-Nabi) (15.06 MB)
022 - Al Hajj (Haji) (16.63 MB)
023 - Al Mu'minuun (Orang Orang Yang Beriman) (13.88 MB)
024 - An Nuur (Cahaya) (16.92 MB)
025 - Al Furqaan (Pembeda) (11.11 MB)
026 - Asy Syu'araa' (Para Penyair) (18.57 MB)
027 - An Naml (Semut) (15.41 MB)
028 - Al Qashash (Cerita-Cerita) (18.39 MB)
029 - Al'ankabuut (Laba-Laba) (12.24 MB)
030 - Ar Ruum (Bangsa Rumawi) (10.96 MB)
031 - Luqman (Luqman) (7.07 MB)
032 - As Sajdah (Sujud) (5.1 MB)
033 - Al Ahzab (Golongan Yang Bersekutu) (17.32 MB)
034 - Saba' (Kaum Saba') (11.94 MB)
035 - Faathir (Pencipta) (10.56 MB)
036 - Yaasiin (Yaasiin) (10.11 MB)
037 - Ash Shaaffaat (Yang Bershaf-Shaf) (14.1 MB)
038 - Shaad (Shaad) (10.83 MB)
039 - Az Zumar (Rombongan-Rombongan) (15.49 MB)
040 - Al Mu'min (Orang Yang Beriman) (15.13 MB)
041 - Fushshilat (Yang Dijelaskan) (10.52 MB)
042 - Asy Syuura (Musyawarat) (10.58 MB)
043 - Az Zukhruf (Perhiasan) (11.31 MB)
044 - Ad Dukhaan (Kabut) (5.27 MB)
045 - Al Jaatsiyah (Yang Berlutut) (6.27 MB)
046 - Al Ahqaaf (Bukit-Bukit Pasir) (8.45 MB)
047 - Muhammad (Nabi Muhammad S.A.W) (7.17 MB)
048 - Al Fat-h (Kemenangan) (7.06 MB)
049 - Al Hujuraat (Kamar-Kamar) (4.71 MB)
050 - Qaaf (Qaaf) (5.2 MB)
051 - Adz Dzaariyaat (Angin Yang Menerbangkan) (5.29 MB)
052 - Ath Thuur (Bukit) (4.6 MB)
053 - An Najm (Bintang) (4.8 MB)
054 - Al Qamar (Bulan) (5.02 MB)
055 - Ar Rahmaan (Yang Maha Pemurah) (5.55 MB)
056 - Al Waaqi'ah (Hari Kiamat) (6.17 MB)
057 - Al Hadiid (Besi) (7.44 MB)
058 - Al Mujaadilah (Wanita Yang Mengajukan Gugatan) (6.11 MB)
059 - Al Hasyr (Pengusiran) (5.87 MB)
060 - Al Mumtahanah (Perempuan Yang Diuji) (4.39 MB)
061 - Ash Shaff (Barisan) (2.68 MB)
062 - Al Jumu'ah (Hari Jum'at) (2.05 MB)
063 - Al Munaafiquun (Orang-Orang Munafik) (2.51 MB)
064 - At Taghaabun (Hari Ditampakkan Kesalahan-Kesalahan) (3.19 MB)
065 - Ath Thalaaq (Talak) (3.35 MB)
066 - At Tahriim (Mengharamkan) (3.27 MB)
067 - Al Mulk (Kerajaan) (4.44 MB)
068 - Al Qalam (Kalam) (4.47 MB)
069 - Al Haaqqah (Hari Kiamat) (3.73 MB)
070 - Al Ma'aarij (Tempat-Tempat Naik) (2.96 MB)
071 - Nuh (Nabi Nuh) (2.94 MB)
072 - Al Jin (Jin) (3.61 MB)
073 - Al Muzzammil (Orang Yang Berselimut) (2.43 MB)
074 - Al Muddatstsir (Orang Yang Berkemul) (3.32 MB)
075 - Al Qiyaamah (Hari Kiamat) (1.98 MB)
076 - Al Insaan (Manusia) (3.27 MB)
077 - Al Mursalaat (Malaikat-Malaikat Yang Diutus) (3.03 MB)
078 - An Naba' (Berita Besar) (2.67 MB)
079 - An Naazi'aat (Malaikat-Malaikat Yang Mencabut) (2.61 MB)
080 - 'Abasa (Ia Bermuka Masam) (2.05 MB)
081 - At Takwiir (Menggulung) (1.52 MB)
082 - Al Infithaar (Terbelah) (1.24 MB)
083 - Al Muthaffifiin (Orang-Orang Yang Curang) (2.7 MB)
084 - Al Insyiqaaq (Terbelah) (1.53 MB)
085 - Al Buruuj (Gugusan Bintang) (1.65 MB)
086 - Ath Thaariq (Yang Datang Di Malam Hari) (1.01 MB)
087 - Al A'laa (Yang Paling Tinggi) (1.13 MB)
088 - Al Ghaasyiyah (Hari Pembalasan) (1.3 MB)
089 - Al Fajr (Fajar) (1.94 MB)
090 - Al Balad (Negeri) (1.16 MB)
091 - Asy Syams (Matahari) (887 KB)
092 - Al Lail (Malam) (1.21 MB)
093 - Adh Dhuhaa (Waktu Matahari Sepenggalahan Naik) (721 KB)
094 - Alam Nasyrah (Melapangkan) (417 KB)
095 - At Tiin (Buah Tin) (569 KB)
096 - Al 'Alaq (Segumpal Darah) (1.13 MB)
097 - Al Qadr (Kemuliaan) (396 KB)
098 - Al Bayyinah (Bukti) (1.18 MB)
099 - Al Zalzalah (Kegoncangan) (610 KB)
100 - Al 'Aadiyaat (Kuda Perang Yang Berlari Kencang) (692 KB)
101 - Al Qaari'ah (Hari Kiamat) (563 KB)
102 - At Takaatsur (Bermegah-Megahan) (569 KB)
103 - Al 'Ashr (Masa) (257 KB)
104 - Al Humazah (Pengumpat) (531 KB)
105 - Al Fiil (Gajah) (406 KB)
106 - Quraisy (Suku Quraisy) (348 KB)
107 - Al Maa'uun (Barang-Barang Yang Berguna) (424 KB)
108 - Al Kautsar (Sungai Di Syurga) (255 KB)
109 - Al Kaafiruun (Orang-Orang Kafir) (426 KB)
110 - An Nashr (Pertolongan) (290 KB)
111 - Al Lahab (Gejolak Api) (362 KB)
112 - Al Ikhlash (Memurnikan Ke-Esaan Allah) (213 KB)
113 - Al Falaq (Waktu Subuh) (319 KB)
114 - An Naas (Manusia) (370 KB)
« MP3 Al-Quran
« mp3quran.win
(c) 2017 - 2018
Curup - Bengkulu
mp3quran.win